Zakładanie ogrodów

Podczas urządzania nowego ogrodu lub przebudowy terenu już istniejącego trzeba zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii…

Największym problemem dla początkujących ogrodników jest prawidłowe sadzenie roślin. Panuje powszechna opinia, że kupione w szkółce rośliny należy sadzić głębiej niż rosły wcześniej w doniczkach lub na zagonie gruntowym.

Jest to metoda którą można stosować podczas sadzenia niektórych gatunków drzew liściastych – szczególnie drzewek owocowych (należy pamiętać iż miejsce okulizacji lub szczepienia bezwzględnie musi znajdować się powyżej powierzchni ziemi..) lub niektórych roślin kupionych z tzw. „gołym systemem korzeniowym”. Zasada ta ma również zastosowanie na terenach gdzie grunt jest lekki przewiewny i piaszczysty a co za tym idzie łatwo przesychający. Natomiast w ogrodach zakładanych na ciężkiej gliniastej ziemi, lub na podłożach z dużą zawartością iłu (warunki glebowe często spotykane w Bielsku-Białej oraz w okolicznych miejscowościach) zbyt głębokie usadowienie rośliny w nowym miejscu jest dużym błędem.

Rośliny sadzić należy na takiej samej wysokości jak rosły poprzednio a często na specjalnie uformowanych kopczykach lub skarpach gdzie spadki terenu ułatwiają odpływ nadmiaru wody. W praktyce bardzo rzadko zdarza się aby rośliny usychały z powodu braku wody, natomiast zamieranie roślin z powodu zalania systemu korzeniowego jest spotykane bardzo często.

Warunki nadmiernej wilgotności w połączeniu z wysoka temperaturą to również idealne środowisko dla rozwoju większości chorób grzybowych nękających rośliny w naszych ogrodach.

Zapotrzebowanie roślin na wodę jest zależne od ich gatunku, wielkości oraz pory roku. Istnieją gatunki roślin które doskonale rosną na stanowiskach bardzo wilgotnych a nawet podmokłych, niestety dla większości roślin ozdobnych uprawianych w naszej strefie klimatycznej nawet krótkotrwałe okresy zalania systemu korzeniowego (szczególnie w okresie wegetacji) mogą spowodować śmierć rośliny.

Właściwe zdiagnozowanie stanu „wodno – glebowego” terenu na którym powstać ma przyszły ogród to jedna z najważniejszych spraw o której pamiętać powinna każda osoba będąca na etapie aranżacji i zakładania ogrodu.

Należy mieć świadomość że właściwe wykonanie prac przygotowawczych to więcej niż połowa sukcesu. Do najczęściej pomijanych etapów wstępnych prawidłowego urządzania ogrodu należą:

  • brak drenaży lub ich zbyt głębokie położenie,
  • niewyrównanie zagłębień terenowych w których tworzą się zastoiska wody
  • oraz brak wymiany lub rozluźnienia (np. gruboziarnistym piachem) podłoża pod teren przyszłego trawnika lub w miejscu planowanych nasadzeń roślinnych.

Są to czynności pracochłonne i często kosztowne natomiast brak wykonania ww. prac często skutkuje dużą liczbą nieprzyjętych lub niezbyt zdrowo rosnących roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2024 Ogrody Bielsko-Biała
Projekt i wykonanie: WHITEGHOST